Evidentia Biztosítási Tanácsadó és Alkusz Kft. | 1118 Budapest, Villányi út 91. | Tel: (1) 612 0727 | Fax: (1) 612 0787 | E-mail: evidentia@evidentia.hu

Felelősségbiztosítás


Gondolkodjon felelősen, kössön felelősségbiztosítást!

 

A felelősségbiztosítási termékek általában a működés során (kgfb), birtokunkban lévő tárgyak által (lakásbiztosítás), illetve tevékenységünk során okozott károkra nyújtanak fedezetet (szakmai  felelősség biztosítások). Általában személyi sérüléses károkra, tárgyrongálási károkra és szakmai hibákra terjed ki a biztosítás.

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős és amelyet neki kellene megtéríteni a károsult részére.

Szerkezete hárompólusú:

  • a biztosítási esemény bekövetkezése után lesz egy károsult, aki a kárigényét jogosult érvényesíteni, de a biztosító ellen közvetlenül nem fordulhat (kivéve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást)

  • a károkozó, egyben biztosított, a károsulttal szemben kártérítésre köteles és  jogosult  a biztosítót felhívni a teljesítésre

  • a biztosító jogosultságai és kötelezettségei a biztosítottal szemben állnak fenn, ennek ellenére a károsult javára és kezéhez teljesít